Hotline :  (028)355 92773
  Hotline :   0932 19 4554
  Hotline :   0942 19 4554

Tìm hiểu về Đại Lý Thuế

Nghỉ làm một thời gian trong năm: ví dụ bạn chuyển việc, nghỉ làm để đi du lịch cho thư thả một thời gian, hay vì lý do nào đó mà không làm việc đủ 12 tháng, thì khả năng bạn được hoàn thuế gần như là 99%. Lý do đơn giản là vì thuế TNCN cho cả năm được tính trên mức thu nhập trung bình.

ĐẠI LÝ THUẾ LÀ GÌ?


Theo quy định tại điều 20 của Luật quản lý thuế và Thông tư số 28/TT-BTC ngày 03 tháng 04 năm 2008 của Bộ Tài Chính, Đại lý thuế là tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế thuộc lĩnh vực kinh doanh dịch vụ có điều kiện (có ít nhất 2 thành viên được cấp chứng chỉ hành nghề đại lý thuế và làm thủ tục đăng ký hoạt động với Tổng cục Thuế), được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp, thực hiện các thủ tục về thuế theo thoả thuận với người nộp thuế.

Nếu như trước đây các công ty đang hoạt động tư vấn thuế chủ yếu chỉ làm dịch vụ kế toán, kiểm toán, cung cấp thông tin hay xử lý vụ việc mà không chịu trách nhiệm về nội dung kê khai, tư vấn. Nhưng bây giờ khi dịch vụ đại lý thuế ra đời, Doanh nghiệp sẽ được quyền ký hợp đồng với công ty làm thủ tục về thuế để họ THAY MẶT DOANH NGHIỆP KÊ KHAI, NỘP THUẾ VÀ CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ về những nội dung đã kê khai cho doanh nghiệp.


Vì vậy, khi thực hiện hợp đồng dịch vụ làm thủ tục về thuế, đại lý thuế có quyền như sau:
-Được thực hiện các thủ tục về thuế theo hợp đồng với người nộp thuế.
-Yêu cầu tổ chức, cá nhân nộp thuế cung cấp đầy đủ, chính xác các chứng từ, hồ sơ, tài liệu và thông tin cần thiết liên quan tới việc làm thủ tục về thuế theo hợp đồng đã ký kết giữa hai bên.
-Được cơ quan thuế các cấp hướng dẫn miễn phí thủ tục hành chính, phổ biến các quy định mới về thuế, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ thuế định kỳ và hỗ trợ kỹ thuật khi thực hiện kê khai thuế điện tử.

 

DỊCH VỤ ĐẠI LÝ THUẾ TẠI CÁT TƯỜNG

Đại lý thuế Cát Tường sẽ thực hiện các thủ tục đăng ký về thuế thay cho doanh nghiệp đúng như quy định của Luật Quản lý thuế về hợp đồng dịch vụ đại lý thuế đã ký kết với các doanh nghiệp

Nội dung dịch vụ tại Đại lý thuế Cát Tường:

1. Thực hiện kê khai, đăng ký thuế

2. Thiết lập và xây dựng hệ thống sổ sách kế toán ban đầu.

3. Làm các thủ tục đóng thuế

4. Kiểm tra các chứng từ đầu vào, đầu ra cho phù hợp với quy định của pháp luật.

5. Thực hiện hạch toán và ghi sổ kế toán các chứng từ, các giao dịch theo quy định.

8. Lập các báo cáo thuế gửi cho cơ quan quản lý thuế hàng tháng, hàng quý và hàng năm theo quy định.

9. Ký trên hồ sơ khai thuế thay cho giám đốc doanh nghiệp.

10. Lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thuế hàng năm.

12. Làm việc và giải trình với cơ quan quản lý thuế thay cho doanh nghiệp trong phạm vi được ủy quyền.

13. Thông báo cho quý doanh nghiệp số tiền thuế phải nộp khi có phát sinh.


Người viết : admin