Hotline :  (028)355 92773
  Hotline :   0932 19 4554

Ngành nghề yêu cầu vốn pháp định

Vốn pháp định là gì? Các ngành nghề nhà nước yêu cầu phải có vốn pháp định

VỐN PHÁP ĐỊNH LÀ GÌ

Là nguồn vốn được chứng thực thôg qua hai hình thức

-Ký quỹ ngân hàng: Doanh nghiệp phải có số vốn trong tài khoản và được ngân hàng xác nhận bằng giấy tờ. Số vốn trên sẽ phong tỏa trong trường hợp doanh nghiệp dùng đăng ký kinh doanh. Doanh nghiệp chỉ được quyền rút lại vốn pháp định khi giải thể công ty hoạt không hoạt động ngành nghề kinh doanh đòi hỏi vốn pháp định nữa

-Báo cáo tài chính: Là báo cáo khả năng tài chính gần nhất của doanh nghiệp thông qua các công ty kiểm toán

Tóm lại vốn pháp định là nguồn vốn có xác minh, có thực. Vốn pháp định khác vốn điều lệ ở chỗ vốn điều lệ chỉ là nguồn vốn tượng trưng, được doanh nghiệp kê khai theo ý muốn cho phù hợp quy mô công ty trong giấy phép đăng ký kinh doanh

 

DANH SÁCH NGÀNH NGHỀ YÊU CẦU VỐN PHÁP ĐỊNH

Tổ chức tín dụng (Nghị định 141/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006)

1.     Ngân hàng thương mại cổ phần: 1000 tỷ đồng

2.     Chi nhánh ngân hàng nước ngoài: 15 triệu USD

Quỹ tín dụng nhân dân (Nghị định 141/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006)

1.     Quỹ tín dụng nhân dân trung ương: 1000 tỷ đồng

2.     Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở: 0.1 tỷ đồng

Tổ chức tín dụng phi ngân hàng (Nghị định 141/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006)

1.     Công ty tài chính: 300 tỷ đồng

2.     Công ty cho thuê tài chính: 100 tỷ đồng

Kinh doanh bất động sản: 6 tỷ đồng (Điều 3 NĐ 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007)

Dịch vụ đòi nợ: 2 tỷ đồng (Điều 13 NĐ 104/2007/NĐ-CP ngày 14/6/2007)

Dịch vụ bảo vệ: 2 tỷ đồng (không được kinh doanh các ngành, nghề và dịch vụ khác ngoài Dịch vụ bảo vệ) (NĐ 52/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008)

Dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài: 5 tỷ đồng (Điều 3 NĐ 126/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007)

Sản xuất phim: Doanh nghiệp phải có GCN đủ điều kiện kinh doanh do Cục Điện ảnh cấp trước khi ĐKKD (Điều 11 NĐ 96/2007/NĐ-CP ngày 6/6/2007)

Kinh doanh cảng hàng không: (Khoản 1 Điều 22 NĐ 83/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007)

1. Kinh doanh tại cảng hàng không quốc tế: 100 tỷ đồng

2. Kinh doanh tại cảng hàng không nội địa: 30 tỷ đồng

Cung cấp dịch vụ hàng không mà không phải là doanh nghiệp cảng hàng không: (Khoản 2 Điều 22 NĐ 83/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007)

1. Kinh doanh tại cảng hàng không quốc tế: 30 tỷ đồng

2. Kinh doanh tại cảng hàng không nội địa: 10 tỷ đồng

Kinh doanh vận chuyển hàng không: (Khoản 1 Điều 8 NĐ 76/2007/NĐ-CP ngày 9/5/2007)

1. Vận chuyển hàng không quốc tế:

- Khai thác từ 1 đến 10 tàu bay: 500 tỷ đồng

-  Khai thác từ 11 đến 30 tàu bay: 800 tỷ đồng

-  Khai thác trên 30 tàu bay: 1000 tỷ đồng

2. Vận chuyển hàng không nội địa:

 -  Khai thác từ 1 đến 10 tàu bay: 200 tỷ đồng

 -  Khai thác từ 11 đến 30 tàu bay: 400 tỷ đồng

 -  Khai thác trên 30 tàu bay: 500 tỷ đồng

 Kinh doanh hàng không chung: 50 tỷ đồng (Khoản 2 Điều 8 NĐ 76/2007/NĐ-CP ngày 9/5/2007)


Người viết : admin


Chính sách sử dụng và quy định chung | Chính sách bảo mật thông tin cá nhân |
dathongbao
Giấy phép kinh doanh số : 0302750055 cấp ngày : 07/10/2002 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh
Người đại diện : Bà Phạm Ngọc Dung
-----

Hotline

Hotline

0932 19 4554