Hotline :  (028)355 92773
  Hotline :   0932 19 4554

DỊCH VỤ BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Báo cáo tài chính là các báo cáo kế toán cung cấp các thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của doanh nghiệp đáp ứng các cầu cho những người sử dụng chúng trong việc đưa ra các quyết định về kinh tế.
Tùy theo mỗi nước, có hệ thống báo cáo tài chính riêng, đồng thời các nước hiện nay cố gắng tuân thủ theo Hệ thống tiêu chuẩn tài chính quốc tế chung. Tại Việt Nam, hệ thống báo cáo tài chính bao gồm: 1. Bảng cân đối kế toán:   2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh:  3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ:  4. Bảng thuyết minh báo cáo tài chính.

Báo cáo tài chính là gì?

Lập báo cáo tài chính là công việc hàng năm phải làm của một kế toán. Cụ thể là các thông tin kinh tế được trình bày dưới dạng bảng biểu. Báo cáo tài chính cung cấp thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh, các khoản thu chi , hàng tồn, công nợ, lãi lổ ….và đặc biệt là phản ánh sự biến động, tăng giảm của các số liệu so với thời điểm cùng kỳ năm trước của một doanh nghiệp

Để lập được báo cáo tài chính bạn cần tuân theo trình tự các bước, từ ghi chép sổ sách kế toán đến lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế rồi hoàn thiện báo cáo.

Cấu trúc của bộ báo cáo tài chính bao gồm:

1. Bảng cân đối kế toán:   

2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh:

3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ:  

4. Bảng thuyết minh báo cáo tài chính.

Các bước để tiến hành báo cáo tài chính

Để lập báo cáo tài chính - báo cáo quyết toán phản ánh đúng số liệu phát sinh trên hóa đơn chứng từ bắt buộc phải thực hiện qua bước hoàn thiện sổ sách và cân đối số liệu, cụ thể như sau :

Bước 1: Hoàn tất hệ thống sổ sách hàng tháng

 • Cập nhật hệ thống chứng từ phản ánh từng nghiệp vụ kinh tế phát sinh của Doanh Nghiệp.
 • Giải quyết vướng mắc phát sinh
 • Hạch toán từng nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo nguyên tắc hệ thống tài khoản chữ T của kế toán tài chính hiện hành.

 * Kết quả hạch toán bao gồm:

 • Sổ cái, sổ chi tiết các tài khoản có liên quan phản ánh đúng nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
 • Tổng hợp nhập xuất tồn kho thành phẩm, nguyên vật liệu.
 • Chi tiết giá thành, phân bổ chi phí trả trước
 • Khấu hao tài sản cố định...v.v
 • Cân đối và đối chiếu số liệu.
 • Hoàn thiện hệ thống sổ sách dịch vụ kế toán

Bước 2: Lập báo cáo tài chính - Quyết toán thuế

 • Lập Báo cáo cáo tài chính (số liệu từ cân đối phát sinh của bước 1)
 • Lập Báo cáo quyết toán (thể hiện tình hình nộp thuế của Doanh nghiệp trong năm như  thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế nhập khẩu, thuế môn bài..., số thuế phát sinh, số thuế đã nộp và còn phải nộp )
 • Lập Báo cáo quyết toán thuế thu nhập cá nhân

* Thời hạn nộp báo cáo tài chính - báo cáo quyết toán

 • 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính. (tức 30/3/ năm tiếp sau)

Bước 3. Hoàn thiện báo cáo

 • Tiến hành in báo cáo tài chính cùng các báo cáo khác có liên quan
 • Xin đầy đủ chữ ký và đóng dấu của doanh nghiệp
 • Nộp báo cáo đến cơ quan thuế
 • Chuyển trả báo cáo cho doanh nghiệp
 • Bàn giao sổ sách kế toán cho doanh nghiệp vào cuối năm tài chính (File dữ liệu)
 • Kết thúc quy trình làm việc.

Với kinh nghiệm vốn có và mong muốn đồng hành cùng doanh nghiệp, Công ty TNHH Kế Toán Cát Tường cung cấp Dịch vụ Lập báo cáo tài chính - Báo cáo quyết toán tốt nhất, uy tín, đảm bảo việc trình bày báo cáo tài chính đạt được mức độ trung thực và hợp lý, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về thuế, tuân thủ theo các quy định của Chuẩn mực kế toán Việt Nam nhằm cung cấp thông tin phù hợp, đáng tin cậy, dễ hiểu góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh và điều hành cho doanh nghiệp.


Người viết : admin


Chính sách sử dụng và quy định chung | Chính sách bảo mật thông tin cá nhân |
dathongbao
Giấy phép kinh doanh số : 0302750055 cấp ngày : 07/10/2002 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh
Người đại diện : Bà Phạm Ngọc Dung
-----

Hotline

Hotline

0932 19 4554