Hotline :  (028)355 92773
  Hotline :   0932 19 4554
  Hotline :   0942 19 4554

Giấy phép yêu cầu chứng chỉ hành nghề- vốn pháp định

von_phap_dinh_la_gi

Ngành nghề yêu cầu vốn pháp định

Vốn pháp định là gì? Các ngành nghề nhà nước yêu cầu phải có vốn pháp định


 
nganh_nghe_yeu_cau_chung_chi_hanh_nghe

Ngành nghề kinh doanh cần chứng chỉ hành nghề

Kinh doanh bất động sản, môi giới bất động sản, khảo sát xây dựng....