Hotline :  (028)355 92773
  Hotline :   0932 19 4554
  Hotline :   0942 19 4554

Quyết toán thuế

quyet_toan_thue_cuoi_nam_cat_tuong

Quyết toán thuế doanh nghiệp

Quyết toán thuế là việc xác định số thuế phải nộp của Doanh nghiệp sau khi kết thúc năm tài chính. Hiện nay, theo quy định của luật Quản Lý Thuế và Thông tư 28/2011 hướng dẫn thi hành luật Quản Lý Thuế về hoạt động kiểm tra, thanh tra thuế thì Cơ quan thuế sẽ tiến hành thực hiện việc ...