Hotline :  (028)355 92773
  Hotline :   0932 19 4554
  Hotline :   0942 19 4554

Thành lập doanh nghiệp tư nhân

qun_l_2

Thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân

Thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân tương đối đơn giản, tuy nhiên loại hình này có tính rủi ro cao hơn công ty TNHH nên quý khách sẽ được tư vấn đầy đủ tại Cát Tường trước khi thành lập doanh nghiệp tư nhân.


 
business

Doanh nghiệp tư nhân là gì?

Đặc điểm loại hình doanh nghiệp tư nhân. Ưu và khuyết điểm khi thành lập doanh nghiệp tư nhân, thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân