Hotline :  (028)355 92773
  Hotline :   0932 19 4554

Công ty TNHH hai thành viên là gì?

CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN LÀ GÌ

 

 Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu. Chủ sở hữu chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn điều lệ của doanh nghiệp 

 

- Chủ sở hữu công ty TNHH hai thành viên có quyền chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần vốn điều lệ của công ty cho tổ chức, cá nhân khác

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được quyền phát hành cổ phiếu.

- Chủ sở hữu khi thành lập công ty không được trực tiếp rút một phần hoặc toàn bộ số vốn đã góp vào công ty. Chủ sở hữu công ty chỉ được quyền rút vốn bằng cách  chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ số vốn cho tổ chức hoặc cá nhân khác.

- Chủ sở hữu công ty không được rút lợi nhuận của công ty khi công ty không thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác đến hạn phải trả.

- Số thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên có tối thiểu là 2 người, tối đa là 51 thành viên

 

Ưu điểm:

Chủ sở hữu công ty có toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty.

Do có tư cách pháp nhân nên chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên Kế toán cát tường chỉ chịu trách nhiệm về các hoạt động của công ty trong phạm vi số vốn góp vào công ty nên ít gây rủi ro cho chủ sở hữu. Đây là điểm hơn hẳn doanh nghiệp tư nhân;

Nhược điểm:

Huy động vốn khó khăn và bị hạn chế do không có quyền phát hành cổ phiếu


Người viết : admin


Chính sách sử dụng và quy định chung | Chính sách bảo mật thông tin cá nhân |
dathongbao
Giấy phép kinh doanh số : 0302750055 cấp ngày : 07/10/2002 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh
Người đại diện : Bà Phạm Ngọc Dung
-----

Hotline

Hotline

0932 19 4554