Hotline :  (028)355 92773
  Hotline :   0932 19 4554

Đặc điểm công ty cổ phần

CÔNG TY CỔ PHẦN LÀ GÌ?

- Vốn điều lệ của công ty cổ phần được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần

- Cổ đông là tổ chức hoặc cá nhân, tối thiếu là 3 cổ đông và không giới hạn số lượng

- Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp

- Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp cổ đông sở hữu cổ phần  ưu đãi bỏ phiếu biểu quyết không chấp nhận chuyển nhượng cổ phần đó cho người khác.

 

Trong thời hạn 3 năm, tính từ ngày được cấp giấy phép kinh doanh, cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho cổ đông sáng lập khác, nhưng chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Trong trường hợp này, cổ đông dự định chuyển nhượng cổ phần không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng các cổ phần đó và người nhận chuyển nhượng đương nhiên trở thành cổ đông sáng lập khi thành lập công ty.

 

ƯU ĐIỂM VÀ NHƯỢC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN

Ưu điểm:

- Công ty cổ phần là tổ chức có tư cách pháp nhân độc lập

- Các cổ đông trong công ty cổ phần chịu trách nhiệm hữu hạn

- Việc chuyển nhượng các phần vốn góp được thực hiện một cách tự do

- Công ty cổ phần có cấu trúc vốn và tài chính linh hoạt

- Tính ổn định trong hoạt động kinh doanh và không hạn chế về thời gian tồn tại

- Công ty cổ phần có cơ chế quản lý tập trung cao

Nhược điểm:

- Công ty Cổ Phần phải có ít nhất 3 thành viên

- Tổ chức công ty Cổ Phần phức tạp, đòi hỏi một cơ chế quản lý chặt chẽ

- Sau 3 năm, việc thay đổi nội dung trên giấy phép kinh doanh bị một số ràng buộc


Người viết : admin


Chính sách sử dụng và quy định chung | Chính sách bảo mật thông tin cá nhân |
dathongbao
Giấy phép kinh doanh số : 0302750055 cấp ngày : 07/10/2002 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh
Người đại diện : Bà Phạm Ngọc Dung
-----

Hotline

Hotline

0932 19 4554