Thủ tục thành lập công ty, đăng ký kinh doanh

Thứ năm, 25/10/2012, 13:16 GMT+7

 

HƯỚNG DẪN CHUNG THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KINH DOANH

(Hướng dẫn chung cho các doanh nghiệp tại địa bàn TPHCM)

3 bước thành lập công ty, thành lập doanh nghiệp để kinh doanh hoặc sản xuất một cách hợp pháp:

Bước 1: Làm thủ tục và hồ sơ đăng ký kinh doanh để xin cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM

Bước 2: Làm thủ tục khắc con dấu công ty, dấu tròn doanh nghiệp tại Phòng Đăng Ký Khắc Dấu – Công An TPHCM

Bước 3: Làm hồ sơ kê khai thuế ban đầu với cơ quan thuế Quận, Huyện nơi đặt trụ sở công ty.

thủ tục đăng ký kinh doanh

Ảnh: các doanh nghiệp đang chờ làm thủ tục đăng ký kinh doanh tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư TPHCM

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT CÁC BƯỚC THÀNH LẬP CÔNG TY

 

Bước 1: 

- Chuẩn bị hồ sơ để nộp cho phòng Đăng Ký Kinh Doanh – Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHM, (Từ 8h – 10h30)

- Sau 5 ngày làm việc doanh nghiệp mang phiếu hẹn lên nhận kết quả (Từ 1h - 4h30)

- Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, doanh nghiệp nhận Giấy Phép Đăng Ký Kinh Doanh

- Nếu hồ sơ sai, doanh nghiệp nhận Thông báo bổ sung để điều chỉnh lại hồ sơ, sau đó tiến hành nộp lại từ đầu

Bước 2:

- Doanh nghiệp làm thủ tục khắc dấu

- Sau 2 ngày, đại diện pháp luật lên nhận dấu tại  Công An TPHCM – Đội quản lý con dấu và trật tự xã hội

Bước 3:

- Sau khoảng 7 ngày tính từ ngày có giấy phép, doanh nghiệp sẽ làm thủ tục kê khai thuế ban đầu tại Cơ quan thuế Quận Huyện nơi đặt trụ sở công ty

- Đăng ký kê khai thuế qua mạng

- Làm hồ sơ ban đầu, nhận biên bản làm việc ban đầu, hoàn tất việc đăng ký kinh doanh

 

Các thủ tục về sau:

- Đăng bố cáo thành

- Các thủ tục khác lập doanh nghiệp (trên báo mua bán, 3 kì liên tiếp)

- Đăng ký phát hành hóa đơn

- Đóng thuế môn bài


thủ tục thành lập công ty, đăng ký kinh doanh
Người viết : kế toán Cát Tường


Copyright © 2008 CMS vnTRUST