Hotline :  (028)355 92773
  Hotline :   0932 19 4554
PHÍ KẾ TOÁN
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CỦA CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN CÁT TƯỜNG
 
 

LOẠI HÌNH CÔNG TY

GIÁ DỊCH VỤ THAM KHẢO

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Dành cho Công Ty mới thành lập

Không phát sinh hoặc phát sinh ít 

Không phát sinh                         : 300.000 đồng/tháng

Phát sinh từ 1 đến 5 hoá đơn       : 400.000 đồng/tháng

Phát sinh từ 6 đến 10 hoá đơn     : 500.000 đồng/tháng

Phát sinh từ 11 đến 15 hoá đơn   : 600.000 đồng/tháng

Phát sinh từ 16 đến 20 hoá đơn   : 700.000 đồng/tháng

Phát sinh trên  20 hoá đơn          : 800.000 đồng/tháng

 

- Báo cáo thuế hàng tháng / hàng quý

- Hạch toán chi tiết và tổng hợp sổ sách kế toán

- Cân đối nhập xuất tồn

- Cân đối lỗ /lãi

- Cân đối về lương và các chế độ cho người lao động...

- Theo dõi công nợ

- Tư vấn , tham mưu cho doang nghiệp

- Giải trình trực tiếp với cơ quan thuế khi có thanh tra về thuế

      Đặc biệt : giảm thiểu số thuế phải nộp nhưng vẫn đúng qui định pháp luật về thuế

Thương mại , dịch vụ

Không phát sinh                        : 600.000 đồng/tháng

Phát sinh từ 1 đến 15 hoá đơn    : 800.000 đồng/tháng

Phát sinh từ 16 đến 30 hoá đơn  : 1.000.000 đồng/tháng

Phát sinh từ 31 đến 60 hoá đơn  : 1.200.000 đồng/tháng

Phát sinh từ 61 đến 100 hoá đơn: 1.600.000 đồng/tháng

- Báo cáo thuế hàng tháng / hàng quý

- Hạch toán chi tiết và tổng hợp sổ sách kế toán

- Cân đối nhập xuất tồn

- Cân đối lỗ /lãi

- Cân đối về lương và các chế độ cho người lao động...

- Theo dõi công nợ

- Tư vấn , tham mưu cho doang nghiệp

- Giải trình trực tiếp với cơ quan thuế khi có thanh tra về thuế

       Đặc biệt : giảm thiểu số thuế phải nộp nhưng vẫn đúng qui định pháp luật về thuế

Sản xuất

Không phát sinh                        : 600.000 đồng/tháng

Phát sinh từ 1 đến 15 hoá đơn    : 1.000.000 đồng/tháng

Phát sinh từ 16 đến 30 hoá đơn  : 1.200.000 đồng/tháng

Phát sinh từ 31 đến 60 hoá đơn  : 1.500.000 đồng/tháng

Phát sinh từ 61 đến 100 hoá đơn: 1.800.000 đồng/tháng

- Báo cáo thuế hàng tháng / hàng quý

- Hạch toán chi tiết và tổng hợp sổ sách kế toán

- Cân đối nhập xuất tồn

- Cân đối lỗ /lãi

- Cân đối về lương và các chế độ cho người lao động...

- Theo dõi công nợ

- Tư vấn , tham mưu cho doang nghiệp

- Giải trình trực tiếp với cơ quan thuế khi có thanh tra về thuế

       Đặc biệt : giảm thiểu số thuế phải nộp nhưng vẫn đúng qui định pháp luật về thuế

Xây Dựng

Không phát sinh                           : 600.000 đồng/tháng

Chỉ phát sinh chi phí, không phát sinh công trình : 800.000 đồng/tháng

Phát sinh từ 01 đến 03 công trình  : 1.200.000 đồng/tháng có theo dõi công trình

Phát sinh từ 04 đến 06 công trình  : 1.500.000 đồng/tháng có theo dõi công trình

Phát sinh từ 07 đến 10 công trình  : 1.800.000 đồng/tháng có theo dõi công trình

- Báo cáo thuế hàng tháng / hàng quý

- Hạch toán chi tiết và tổng hợp sổ sách kế toán

- Cân đối nhập xuất tồn

- Cân đối lỗ /lãi

- Cân đối về lương và các chế độ cho người lao động...

- Theo dõi công nợ

- Tư vấn , tham mưu cho doang nghiệp

- Giải trình trực tiếp với cơ quan thuế khi có thanh tra về thuế

       Đặc biệt : giảm thiểu số thuế phải nộp nhưng vẫn đúng qui định pháp luật về thuế

Xuất nhập khẩu

Không phát sinh                        : 600.000 đồng/tháng

Phát sinh từ 1 đến 15 hoá đơn    : 1.000.000 đồng/tháng

Phát sinh từ 16 đến 30 hoá đơn  : 1.200.000 đồng/tháng

Phát sinh từ 31 đến 60 hoá đơn  : 1.500.000 đồng/tháng

Phát sinh từ 61 đến 100 hoá đơn: 1.800.000 đồng/tháng

- Báo cáo thuế hàng tháng / hàng quý

- Hạch toán chi tiết và tổng hợp sổ sách kế toán

- Cân đối nhập xuất tồn

- Cân đối lỗ /lãi

- Cân đối về lương và các chế độ cho người lao động...

- Theo dõi công nợ

- Tư vấn , tham mưu cho doang nghiệp

- Giải trình trực tiếp với cơ quan thuế khi có thanh tra về thuế

        Đặc biệt : giảm thiểu số thuế phải nộp nhưng vẫn đúng qui định pháp luật về thuế

Chính sách sử dụng và quy định chung | Chính sách bảo mật thông tin cá nhân |
dathongbao
Giấy phép kinh doanh số : 0302750055 cấp ngày : 07/10/2002 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh
Người đại diện : Bà Phạm Ngọc Dung
-----

Hotline

Hotline

0932 19 4554