Hotline :  (028)355 92773
  Hotline :   0932 19 4554
  Hotline :   0942 19 4554
Kế toán trọn gói
 
-  Báo cáo thuế giá trị gia tăng hàng tháng: dành cho công ty có doanh thu năm trước trên 50 tỷ.
 
-  Báo cáo thuế giá trị gia tăng hàng quý: dành cho công ty có doanh thu năm trước dưới  50tỷ . Muốn thực hiện báo cáo thuế theo tháng phải có công văn xin Cơ quan thuế.
 
Giá dịch vụ báo cáo thuế: 
 
Dịch vụ kế toán thuế , bao gồm :
-  Tư vấn, hoạch định, rà soát chứng từ.
 
-  Cân đối sổ sách , cân đối thu chi, cân đối hàng hóa, công nợ, lãi lỗ và đặc biệt là cân đối số thuế phải nộp.
 
-  Lập sổ sách đầy đủ để có cơ sở quyết toán thuế sau này.
Dịch vụ kế toán chuyên nghiệp sẽ tiết kiệm được chi phí  cho doanh nghiệp , đặc biệt là số tiền thuế đóng không cao nhưng vẫn đúng luật, không bị phạt và ấn định thuế 
 
Giá dịch vụ kế toán:
 
Bao gồm :
-  Báo cáo tài chính
 
-  Báo cáo quyết toán 
Quyết toán thuế cuối năm bao gồm quyết toán thuế giá trị gia tăng, quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và quyết toán thuế thu nhập cá nhân.
 
-  Dịch vụ quyết toán thuế cuối năm là việc rà soát lại toàn bộ số liệu số sách, kiểm tra lại báo cáo thuế hàng tháng, hàng quý để tổng hợp lên báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán.
 
Giá dịch vụ quyết toán thuế: 

GỞ RỐI SỐ LIỆU KẾ TOÁN

 
-  Có những công ty, doanh nghiệp hàng tháng, hàng quý chỉ có báo cáo thuế giá trị gia tăng, sổ sách kế toán  và cân đối số liệu không hoàn thành hoặc sai sót .
 
-  Để có cơ sở cho Cơ quan thuế thanh tra, kiểm tra phải gở rối lại toàn bộ số liệu của những năm tài chính trước.
Công ty TNHH Kế toán Cát Tường- chuyên gia gở rối số liệu.
 
Giá dịch vụ gở rối số liệu:

 

 

QUY TRÌNH THỰC HIỆN DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI

 

Chính sách sử dụng và quy định chung | Chính sách bảo mật thông tin cá nhân |
dathongbao
Giấy phép kinh doanh số : 0302750055 cấp ngày : 07/10/2002 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh
Người đại diện : Bà Phạm Ngọc Dung